Vyber jazyk: EN

Účtovníctvo

Jednoduchého aj podvojného účtovníctvo vedieme fyzickým osobám, podnikateľom, živnostníkom, právnickým osobám, subjektom nezaloženým na podnikanie (občianskym združeniam, nadáciám, spolkom, združeniam právnických osôb,...).

Okrem toho vám v rámci služieb vypracujeme daňové priznanie a v prípadne potreby vás budeme zastupovať v daňovom konaní pri daňovej kontrole.