Vyber jazyk: EN

Školenia

Vďaka bohatým skúsenostiam zo sveta daní, účtovníctva aj pedagogiky vám vieme zabezpečiť odborné a efektívne školenia v oblastiach:

  • dane z príjmu
  • dane z pridanej hodnoty
  • dane z nehnuteľností
  • cestnej dane
  • zákona o správe daní
  • účtovníctva
  • medzinárodných štandardov vykazovania IFRS