Vyber jazyk: EN

O firme

Spoločnosť RENTABIL založili dlhoroční špecialisti v oblasti daní a účtovníctva, pedagógovia a spoluautori prestavby účtovníctva z roku 1992.

Momentálne je spoločnosť zložená z troch firiem, ktoré sú prepojené majetkovo aj personálne. Hlavnou firmou v skupine je RENTABIL BRATISLAVA s.r.o., ktorá bola založená v roku 1994 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a je zapísaná v OROs BA1, odd. Sro. vo vložke č.8024/B. Firma je pokračovateľom spoločnosti RENTABIL, poskytovateľa Auditu a poradenstva od roku 1991. OROs BA1, odd. Sro, vložka 20569/B. Treťou firmou je RENTABIL DAT, k.s., OROs BA1, odd. Sr, vložka 306/B, ktorá bola zriadená v zmysle zákona pre daňové poradenstvo.

Klientom pomáha najmä v oblastiach:

  • audítorská činnosť
  • dane
  • transferové oceňovanie
  • IFRS – prepracovanie výkazov podľa medzinárodných štandardov
  • poradenská činnosť v oblasti účtovníctva
  • poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a daní pre subjekty nezaložené na podnikanie
  • organizácia odborných seminárov, školení a kurzov