Vyber jazyk: EN

Audit

V oblasti auditov vykonávame:

  • štatutárny audit
  • priebežný audit
  • mimoriadny audit
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • audit grantov a projektov pre potreby EU, OSN, a iných

Ďalej vám vieme poskytnúť nasledovné služby:

  • spracovanie analýz
  • spracovanie cash flow
  • transformácia účtovných závierok spracovaných podľa slovenskej legislatívy na IAS
  • ďalšie služby podľa špecifických požiadaviek