Vyber jazyk: EN

IFRS

IFRS sa riadi medzinárodnými štandardami pre vykazovanie, ktoré sú komplikované a permanentne inovované. Reagujú na vývoj na svetových trhoch, preto je ich sledovanie náročné na čas aj na presnosť. Týka sa všetkých firiem, ktoré prekročia kritéria dané zákonom, alebo sú dcérskymi spoločnosťami firiem kótovaných na burze kdekoľvek na svete.

V oblasti IFRS vám poskytujeme:

  • vykazovanie podľa medzinárodných štandardov
  • prepracovanie závierok